MEB: Danıştay kararı bireyseldir, sözleşmeli öğretmene yolluk ödenmez
Yazdırma Seçenekleri
19/02/2016 19:12

Wrong Advisor


Sözleşmeli Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapmak üzere atanan sözleşmeli personele sürekli görev yolluğunun ödenip ödenmeyeceğine ilişkin görüş yazısı Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 03/08/2011 tarihli, 5815 sayılı ve “Sürekli Görev Yolluğu” konulu yazılarında; “ Bilindiği üzere Danıştay 5. Dairesinin 2010/1683 esas sayılı kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." hükmünün yürütmesi durdurulmuştur. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilen bu hüküm dava konusu edilen işleme özgü olup, bu hükmün yerine ne şekilde işlem tesis edileceği yönünde gerek 6245 sayılı Harcırah Kanununda gerekse de Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili henüz bir düzenleme yapılmamıştır. Bu itibarla. 6245 sayılı Harcırah Kanununda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personele sürekli görev yolluğunun ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığından ve Maliye Bakanlığınca da konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığından 4/B sözleşmeli öğretmen statüsünde çalışan öğretmenlere sürekli görev yolluğunun ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.
Copyright © 2011-2017 okuloncesievrak.com Anasayfa Hakkımızda İletişim SSS İnsan Kaynakları Sözleşme & Gizlilik