Bizler

”Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür.” (Alain)
Ekip olarak meslektaşlarımızın zamandan dahi zaman kazanmasını hedefliyoruz.

2011 yılında bir müfettişin gelmesiyle başladı hikayemiz, gelen müfettişin istediği evrakları oluştururken her öğrenci için ayrı ayrı bilgileri girmek (anne adı, baba adı, doğum tarihi vs) zordu, hep nasıl kolaylaştırabilirizi düşünerek geliştirdik sistemimizi bu bağlamda başardığımızı düşünüyoruz.

 
Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. BYRON

Uygulamalar hayatımızı kolaylatırmak için geliştirilen programsal yapılardır.

Uygulamayı geliştirirken kolay ve anlaşılır olmasını hedefliyoruz.


Bir uygulamayı geliştirirken kullanışlı olmasının yanısıra ihtiyacı ne ölçüde karşıladığının da farkında olmassınız.

Öğretmenlerin evrak işlemlerine baktığımızda aslında çoğunun gerekli evraklar olduğunu fakat öğretmenin yeteri kadar zamanı oldmadığını görüyoruz, gelişen teknoloji ve haberleşmenin geldiği noktada, yeni uygulamalarla bu yük hafifletilebilir.

Uygulamarımız öğretmenlerin işini kolaylaştırdığımız gibi, bilgiye ulaşım aşamasında da öğretmen öğrenci ve velinin de önündeki engelleri kaldırmayı amaçladık.

Öğretmen, öğrenci, aile ve servislerin bir birleryle iletişimini yeni teknolojiler yardımıyla özgün yazılımlarımızla karşılıyoruz.